Hvorfor vælge Vi&2?

Fordele ved at bruge Vi&2, for dig som arbejdsgiver:

Vi har markedets laveste pris og største fleksibilitet.

Faste aftaler, og ingen skjulte gebyrer eller ekstraomkostninger.

 


Vi kan gøre disse ting, fordi vi har udviklet et unikt og lukket system, der fjerner en masse omkostninger. Gevinsten ved dette tilfalder dig som kunde, og konsulenten som arbejdstager.

Visionen for os er at afhjælpe et problem med at få de unge ud på arbejdsmarkedet, og få vakt en interesse for området ved at kombinere teori og praksis.

Vi tror, at en større del af de unge vil finde ud af de har valgt rigtigt, og dermed forblive i studiet – og på sigt blive en endnu bedre kommende kollega.

Vores andet håb er at kunne få flere med anden etnisk baggrund ud på arbejdsmarkedet og ikke ’bare’ gennemføre en uddannelse – men også kunne bruge den.

 

Eksempler på andre fordele ved at bruge Vi&2-konsulenter:

  • Din institution vil kunne bruge den samme person gennem hele studiet – hvilket betyder, at I bliver fortrolige med hinanden og at den unge vil føle sig som en del af et fællesskab.
  • Eleverne i en skole vil kunne have samme person gennem et helt eller halvt skoleår.
  • En børnehave vil kunne få samme person i op til 3 år.
  • Et plejehjem eller Hjemmehjælp kan få en fast afløser til en bestemt opgave gennem længere tid.

Alt sammen til det bedste for børn og ældre, og ikke mindst for en arbejdsplads – både leder og ansatte.

Alle vores konsulenter har været til en personlig samtale hos os, lige som Viog2 har sørget for at indhente både børne- og straffeattest på hver enkelt konsulent.

Viog2 deler ikke nogen form for kundedata med tredjepart.

 


Vi ser, og tror på, at tosproglighed er en styrke for den unge og en ekstra bonus for en institution. I mange situationer vil den unge kunne tolke, eller afhjælpe på anden måde.

Du kommer kun til at betale for de timer der bruges på arbejdspladsen og evt. kørselsgodtgørelse.

Vi&2 sørger for resten.

Ved sygdom eller fravær søges afløser i vores database – ikke noget med at ringe rundt, men vælg tre konsulenter og de vil straks blive kontaktet. Hvis du ikke opnår en hurtig aftale gentages proceduren.

Alt sammen med et klik med musen.

Har du spørgsmål, så kan du kontakte os på: mail@viog2.dk – eller:

OPRET DIG SOM KUNDE HER >>

 


Overblik over din søgning efter konsulenter – geografisk.
Klik evt. konsulentens CV frem (PDF)

De nærmeste konsulenter i et område står øverst, når du har indtastet
(tider, jobtype og evt. krav til kompetencer)